Usługi audytorskie

Przedsiębiorstwo Usługowe FINLEX Sp. z o.o.

Adres: ul. Umińskiego 6/1, 03-984 Warszawa e-mail: pufinlex@finlex.net.pl tel. 604529509;600236904.
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - Nr 553.

Prowadzi dzialaność w zakresie rewizji finansowej, usług atestacyjnych, usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, doradztwa  w zarządzaniu finansami, audytu wewnętrznego dla firm międzynarodowych i krajowych, szkoleń w zakresie rachunkowości, podatków, kontroli wewnętrznej/ zarządczej. FINLEX  istnieje na rynku uslug audytorskich od 1991r.
Services:
- External Auditing
- Internal Auditing
- Management Consulting
Copyright Nazwa.pl